Inflacja a stopy procentowe w Polsce – polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego

przez Projekt Explicite
Inflacja a stopy procentowe w Polsce

Inflacja a stopy procentowe w Polsce

Temat wartości pieniądza to zagadnienie niełatwe i raczej rzadko poruszane na łamach głównego nurtu medialnego. Gdzieś czasem można usłyszeć, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła kolejną ważną decyzję w sprawie stóp procentowych. Niestety przeciętny słuchacz puszcza to mimo uszu. A przecież to właśnie RPP poprzez politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego stoi na straży wartości polskiej złotówki – środka płatniczego, którego używamy wszyscy. Warto więc mieć świadomość, jak kształtuje się inflacja a jak stopy procentowe w Polsce.

Narodowy Bank Polski realizuje założenia polityki pieniężnej stanowione przez Radę Polityki Pieniężnej. Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen.

Strona internetowa NBP

Polityka pieniężna NBP i cel inflacyjny

Stabilny poziom wartości pieniądza umożliwia skuteczne przewidywanie przyszłych zdarzeń rynkowych i planowanie własnych posunięć. Jest to więc kwestia kluczowa dla zdrowia całej gospodarki. Dlatego też Rada Polityki Pieniężnej wyznaczyła cel inflacyjny, do którego stale dąży poprzez swoje decyzje. Czy celowe utrzymywanie inflacji jest dobre czy złe, jest tematem spornym. Faktem jest, że bez stabilnego poziomu wartości środka płatniczego zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, czeka niepewność, błędna kalkulacja i chaos.

Od początku 2004 r. ciągły cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół. Oznacza to, że roczny wskaźnik CPI powinien w każdym miesiącu znajdować się jak najbliżej 2,5 proc.

Strona internetowa NBP

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego ma za zadanie trzymać inflację w ryzach. Kompletnym blamażem osób zasiadających w RPP byłaby sytuacja, w której złotówka straciłaby drastycznie na wartości, a ceny wymknęły się całkowicie spod kontroli. Miało to już miejsce w przeszłości w naszym kraju i nie jest z pewnością tym, czego życzyliby sobie Polacy.

NBP wpływa na poziom inflacji przede wszystkim poprzez określanie wysokości oficjalnych stóp procentowych, które wyznaczają rentowności instrumentów polityki pieniężnej.

Strona internetowa NBP

Uzasadnione czy nieuzasadnione obawy?

W świetle wydarzeń z najbliższej przeszłości wydaje się, że polska waluta jest pod należytą kontrolą. Nad naszymi finansami w końcu czuwa organ państwowy, który przez ostatnie 15 lat już 3 razy powstrzymał rozpędzającą się inflację. Za trzecim razem na tyle skutecznie, że przez 2 lata byliśmy nawet beneficjentami spadku cen (2015-2016). Obrona złotówki po raz czwarty również może okazać się skuteczna.

Okres przebicia celu inflacyjnegoNajwyższa wartość wskaźnika CPIZmiana wysokości stopy procentowejDocelowy poziom stopy procentowej
2004-20054,60%+ 1,25%6,50%
2007-20094,80%+ 2,00%6,00%
2011-20125,00%+ 1,25%4,75%
20204,69%− 1,40%0,10%

Biorąc jednak pod uwagę, jak wysoka jest w tej chwili inflacja, a jakie mamy stopy procentowe w Polsce, można mieć obawy o swoje oszczędności. Dzisiejsza sytuacja polskiego środka płatniczego wygląda zgoła inaczej niż w przeszłości. Czasy są wyjątkowe – to pewne. Prawa ekonomii nie oglądają się jednak na czasy. One po prostu robią swoje.

Grunt, abyśmy byli świadomi tego, jak kształtuje się polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego względem wciąż drożejących towarów w naszych sklepach i potrafili w odniesieniu do tej wiedzy podejmować odpowiednie decyzje w gospodarowaniu swoim majątkiem.

Dbamy o wartość pieniądza.

Motto strony internetowej NBP

Dane pobrane zostały ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie akceptujesz jej politykę prywatności.
Treści zawarte na niniejszej stronie nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Akceptuję Czytaj dalej »