PKB Polski 2020 – zmiany produktu krajowego brutto w ujęciu rocznym

przez Projekt Explicite
PKB Polski 2020

PKB Polski 2020

W ubiegłym roku pandemia i związane z nią obostrzenia mocno odcisnęły piętno na życiu Polaków. Konsekwencje arbitralnego zamykania gospodarki będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat. Skala długoterminowych skutków lockdownu jest natomiast nie do oszacowania. Jedyna kwestia, którą można rozstrzygnąć już teraz, to rozmiar strat jakie poniósł PKB Polski w 2020 roku. Okazuje się, że nasza gospodarka skurczyła się w tym okresie o 2,7% w odniesieniu do roku poprzedniego. Przegląd tego wyniku pod względem części składowych przedstawia całkiem interesujący, a zarazem nie za ciekawy obraz.

Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto (PKB) mierzy łączną wartość dóbr i usług wytworzonych na terytorium danego kraju w określonym okresie. Nie jest on wskaźnikiem idealnie odzwierciedlającym możliwości gospodarcze państw, a wokół sposobu jego obliczania pojawia się sporo kontrowersji. Przedmiotem krytyki są stosowane rozwiązania metodologiczne, takie jak obejmowanie szacunkami działalności w ramach szarej strefy. Wliczanie do PKB wydatków rządowych powiększających dług publiczny również budzi zastrzeżenia co do jego przydatności. Pomimo swoich wad wskaźnik ten jest uważany za najważniejszy makroekonomiczny miernik poziomu aktywności gospodarczej.

Tempo zmian w ujęciu rocznym

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego niewyrównany sezonowo PKB Polski w 2020 roku zmniejszył się realnie o 2,7% względem roku 2019. Jeżeli zaś porównamy dane z IV kwartału 2020 do tych z IV kwartału 2019 roku, spadek polskiego produktu krajowego brutto wynosi 2,8%.

Poniższa tabela przedstawia dynamikę części składowych niewyrównanego sezonowo realnego PKB z podziałem na kwartały 2020 roku w ujęciu rocznym (gdzie analogiczny kwartał roku poprzedniego równa się 100%).

Wyszczególniony elementI kwartał 2020II kwartał 2020III kwartał 2020IV kwartał 2020
Konsumpcja prywatna+1,2%-10,8%+0,4%-3,2%
Wydatki publiczne+2,6%+3,4%+3,4%+3,4%
Inwestycje+0,9%-10,7%-9,0%-10,9%
Import+0,4%-18,0%-1,0%+7,9%
Eksport+2,0%-14,5%+2,0%+8,0%
Produkt krajowy brutto+1,9%-8,4%-1,5%-2,8%

Elementem PKB Polski, który w całym 2020 roku poniósł największy spadek względem własnej wartości z roku poprzedniego, były inwestycje. Ich wartość zmniejszyła się o 8,4%. Straty na skutek zeszłorocznego lockdownu dotyczyły również konsumpcji prywatnej, która skurczyła się o 3,0%, a także importu oraz eksportu malejących odpowiednio o 2,6% i 0,5%. Tylko wydatkom publicznym udało się osiągnąć dodatni rezultat. Wzrosły one o 3,2% względem 2019 roku.

Biorąc pod uwagę skalę problemów gospodarczych, jakich doświadczyła Polska w 2020 roku, straty na papierze wydają się niewielkie. Nie wiemy jednak, jak duży wydźwięk tych problemów będzie nam towarzyszył przez następne lata. Miejmy jednak nadzieję, że w roku obecnym przybierze na sile nie tylko wydawanie publicznych pieniędzy.

Dane pobrane zostały ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie akceptujesz jej politykę prywatności.
Treści zawarte na niniejszej stronie nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Akceptuję Czytaj dalej »