Tytuł prawny do lokali mieszkalnych w Europie – struktura własnościowa zamieszkiwanych nieruchomości

przez Projekt Explicite
Tytuł prawny do lokali mieszkalnych w Europie

Tytuł prawny do lokali mieszkalnych

Zapewnienie sobie i swojej rodzinie dachu nad głową to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Większość europejskiego społeczeństwa ma ten komfort, iż posiada własnościowy tytuł prawny do zajmowanych lokali mieszkalnych. Dość często jednak nieruchomości te są obciążone kredytem. Pozostali, niezależnie czy z wyboru czy z przymusu, są lokatorami cudzych mieszkań. Struktura własnościowa lokali w każdym kraju ma swoją miejscową specyfikę zależną od wielu czynników. Polska znajduje się wśród państw posiadających wysoki odsetek osób zajmujących własne nieruchomości.

Zamieszkiwane nieruchomości w Europie

Według danych z 2018 roku aż 70% populacji Unii Europejskiej zamieszkuje własne lokale. 24,9% ludności użytkuje nieruchomości własnościowe obciążone kredytem lub hipoteką, natomiast 45,1% takie, które nie są w żaden sposób zadłużone. Pozostałe 30% osób wynajmuje mieszkania na rynku, korzysta z zakwaterowania o obniżonym czynszu lub całkowicie nieodpłatnego zakwaterowania.

Ponad połowa populacji w każdym z państw członkowskich UE użytkuje własne mieszkanie lub dom. Rekordzistą pod tym względem jest Rumunia, w której aż 96,4% obywateli może cieszyć się własnościowym lokalem, a tylko 1,1% ludności zamieszkiwane przez siebie nieruchomości obciążyła kredytem. Warto jednak zwrócić uwagę, że według omawianego raportu obywatele Rumunii żyją w lokalach najbardziej przeludnionych w całej Unii.

Szwajcaria jest jedynym krajem wśród objętych badaniem, w którym więcej osób wynajmuje mieszkanie, niż posiada własny lokal. Państwa o największym odsetku populacji zamieszkującej własne nieruchomości obciążone kredytem lub hipoteką to Islandia, Holandia i Norwegia. W każdym z tych trzech przypadków przekracza on 60%. Najmniejszy odsetek obywateli użytkujących własnościowe mieszkania z zadłużeniem, zaledwie 0,3%, przypada Macedonii Północnej.

Państwo lub regionZamieszkujący własne nieruchomości bez hipoteki lub kredytuZamieszkujący własne nieruchomości z hipoteką lub kredytemZamieszkujący cudze nieruchomości
Rumunia95,3%1,1%3,6%
Macedonia Płn.88,0%0,3%11,7%
Czarnogóra87,0%1,8%11,1%
Serbia84,0%0,4%15,6%
Chorwacja83,3%6,9%9,9%
Bułgaria80,9%2,7%16,4%
Litwa77,3%12,6%10,1%
Polska72,7%11,3%16,0%
Słowacja72,7%18,6%8,6%
Węgry70,6%15,4%14,0%
Łotwa69,3%12,3%18,4%
Słowenia63,0%12,1%24,9%
Estonia60,7%21,7%17,6%
Włochy59,4%13,0%27,6%
Grecja59,3%14,2%26,5%
Malta58,9%22,7%18,4%
Czechy57,8%21,0%21,3%
Turcja51,3%7,8%40,8%
Cypr50,8%19,3%29,8%
Hiszpania46,9%29,4%23,7%
Unia Europejska45,1%24,9%30,1%
Strefa euro38,8%27,4%33,9%
Portugalia38,2%36,3%25,5%
Irlandia37,9%32,4%29,7%
Francja33,3%31,8%34,9%
Austria29,9%25,5%44,6%
Finlandia29,7%42,0%28,4%
Luksemburg29,3%41,9%28,8%
Belgia28,9%43,4%27,7%
Wielka Brytania27,6%37,5%34,8%
Niemcy25,8%25,6%48,5%
Norwegia21,2%60,1%18,7%
Islandia14,8%63,9%21,3%
Dania14,0%46,5%39,5%
Szwecja12,3%51,7%35,9%
Holandia8,3%60,5%31,2%
Szwajcaria4,2%38,3%57,5%

Struktura własnościowa lokali mieszkalnych w Polsce

Polacy mogą cieszyć się bardzo wysokim odsetkiem populacji żyjącej we własnych lokalach mieszkalnych, ponieważ wynosi on aż 84%, a tylko 11,3% właścicieli mieszkań lub domów obciążyła użytkowany przez siebie dobytek kredytem lub hipoteką. Osoby wynajmujące cudze nieruchomości (czy też korzystające z zakwaterowania o obniżonym czynszu lub z bezpłatnego zakwaterowania) to zaledwie 16% społeczeństwa. Ten rezultat statystyczny wiąże się jednak (podobnie jak w przypadku Rumunii) z wysokim wskaźnikiem przeludnienia zajmowanych nieruchomości.

Przyglądając się państwom o znacznie bardziej rozwiniętych gospodarkach, możemy dostrzec, że udział procentowy osób posiadających na własność lokal mieszkalny jest tam często znacznie niższy niż w Polsce. Czy oznacza to, że wraz z postępem gospodarczym struktura własnościowa nieruchomości w naszym kraju również ulegnie przekształceniu, a tytuł prawny do zajmowanych lokali mieszkalnych przesunie się w stronę najmu? Bardzo prawdopodobne. Aby uzyskać pewność w tej kwestii, musimy jednak jeszcze sporo popracować nad postępem.

Dane pobrane zostały z raportu Eurostatu Housing statistics SILC2020.

Dostępna jest również grafika w skróconej wersji.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie akceptujesz jej politykę prywatności.
Treści zawarte na niniejszej stronie nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Akceptuję Czytaj dalej »