Budżet Polski 2020 – wydatki centralnego budżetu państwa

przez Projekt Explicite
Wydatki centralnego budżetu państwa

Budżet Polski 2020

W 2020 roku wydatki budżetu państwa wyniosły 504,8 miliarda złotych. Podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu zasiliły 83,2% tej kwoty. Koszt pozostałych wydatków (wynoszący 16,8%) został opłacony z deficytu, czyli środków pieniężnych powiększających dług publiczny. Mając na względzie rozmiary zeszłorocznego budżetu oraz części składowe jego finansowania, warto przeanalizować, w jakich kierunkach rozchodzą się środki zasilające kasę państwa. W końcu jest to kapitał wypracowany przez obywateli i to ich dobrobyt powinien on budować.

Wydatki budżetu państwa

Największy udział w wydatkach centralnego budżetu (18,6%) należy do kategorii „Różne rozliczenia”. Wyniósł on w 2020 roku 93,9 miliarda złotych. Pod tą enigmatyczną nazwą kryją się subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego oraz składka do budżetu Unii Europejskiej.

Drugi w kolejności wydatek – 89,4 miliarda złotych (17,7%) – to środki zasilające fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzecim największym kosztem budżetu Polski 2020 (11,7%) był dział wydatków o nazwie „Rodzina”. Sfinansował on przede wszystkim świadczenia wypłacane w związku z realizacją rządowego programu „500+”, ale również inne programy wsparcia rodzin. Łącznie w minionym roku wyniósł 59,1 miliarda złotych.

Kolejne wydatki budżetu państwa to: „Obrona narodowa” (8,7%), „Transport i łączność” (5,9%), „Obsługa długu publicznego” (5,8%), „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (5,6%), „Administracja publiczna” (5,2%), „Szkolnictwo wyższe i nauka” (5,1%), „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (3,9%), „Wymiar sprawiedliwości” (2,9%), „Rolnictwo i łowiectwo” (2,2%), „Ochrona zdrowia” (2,0%) oraz pozostałe działy (4,8%), z których żaden nie przekracza jednego procenta sumy budżetowej.

Dział wydatkówWartość nominalna (PLN)Wartość procentowa
Różne rozliczenia93,9 mld18,6%
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne89,4 mld17,7%
Rodzina59,1 mld11,7%
Obrona narodowa43,7 mld8,7%
Transport i łączność29,5 mld5,9%
Obsługa długu publicznego29,3 mld5,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej28,2 mld5,6%
Administracja publiczna26,3 mld5,2%
Szkolnictwo wyższe i nauka25,7 mld5,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa19,6 mld3,9%
Wymiar sprawiedliwości14,8 mld2,9%
Rolnictwo i łowiectwo11,0 mld2,2%
Ochrona zdrowia9,9 mld2,0%
Pozostałe działy24,3 mld4,8%
Razem504,8 mld100%

Budżet centralny a finanse publiczne

Analizując wydatki budżetu państwa, należy pamiętać, że jest to tylko część sektora finansów publicznych. Oprócz centralnego budżetu, który stanowi rdzeń państwowych rozliczeń, do sektora tego należą również samorządy, a także dziesiątki funduszy, agencji, instytutów i fundacji zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez rząd.

Powyższe dane stanowią więc niekompletny, aczkolwiek istotny i warty analizy, obraz stanu finansów państwa.

Dane pobrane zostały ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za 2020 rok, opublikowanego na stronie www.gov.pl.

Budżet Polski 2020: Wpływy centralnego budżetu państwa.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie akceptujesz jej politykę prywatności.
Treści zawarte na niniejszej stronie nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Akceptuję Czytaj dalej »