Budżet Polski 2020 – wpływy centralnego budżetu państwa

przez Projekt Explicite
Budżet Polski 2020

Budżet Polski 2020

Sektor finansów publicznych to nie tylko budżet centralny, ale również samorządy, a także dziesiątki funduszy, agencji, instytutów i fundacji zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez rząd. Tak więc to, co potocznie nazywamy budżetem państwa, tak naprawdę jest tylko częścią publicznej machiny rozliczeń pieniężnych. Część ta stanowi jednak rdzeń tej machiny, warto więc przeanalizować jego budowę. Budżet Polski w 2020 roku składał się z dochodów w wysokości 419,8 miliardów złotych oraz 85 miliardów złotych deficytu. Razem stanowiło to niebagatelną kwotę 504,8 miliardów złotych.

Dochody podatkowe

Głównym źródłem finansowania budżetu państwa są dochody podatkowe. Stanowią one 73,4% łącznej kwoty wydatków centralnych. Podatkiem o największym znaczeniu dla finansów publicznych jest VAT, który generuje 36,6% środków budżetowych. Drugim w kolejności największym dochodem państwa jest podatek akcyzowy, stanowiący 14,2% całości. Razem odpowiadają one za finansowanie ponad połowy budżetu centralnego (50,8%).

Wpływami o nieco mniejszym znaczeniu są podatki dochodowe – stanowiące łącznie 20,8%. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) generuje 12,6% środków budżetowych, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 8,2%.

Pozostałe wpływy podatkowe to: podatek od instytucji finansowych, podatek od gier oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin. Odpowiadają one kolejno za 1,0%, 0,5% i 0,3% całości budżetu państwa.

Pozostałe wpływy budżetu centralnego

Budżet Polski 2020 finansowany był również z dochodów niepodatkowych (9,4%) oraz środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi (0,4%). Deficyt, czyli brakująca część funduszy, wyniosła w minionym roku 16,8%.

Dochody niepodatkowe składały się z dochodów jednostek budżetowych (6,3%), wpłat z zysku NBP (1,5%), cła (0,9%), wpłat jednostek samorządu terytorialnego (0,6%), a także dywidend i wpłat z zysku (0,1%).

Źródło wpływuWartość nominalna (PLN)Wartość procentowa
Podatek od towarów i usług184,6 mld36,6%
Podatek akcyzowy71,8 mld14,2%
Podatek dochodowy od osób fizycznych63,8 mld12,6%
Podatek dochodowy od osób prawnych41,3 mld8,2%
Dochody jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 32,0 mld6,3%
Wpłaty z zysku z NBP7,4 mld1,5%
Podatek od instytucji finansowych 4,8 mld1,0%
Cło4,6 mld0,9%
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2,9 mld0,6%
Podatek od gier2,3 mld0,5%
Środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi2,1 mld0,4%
Podatek od wydobycia kopalin 1,7 mld0,3%
Dywidendy i wpłaty z zysku0,5 mld0,1%
Deficyt85,0 mld16,8%
Razem504,8 mld100%

Deficyt w wysokości 85 miliardów złotych, jaki odnotował centralny budżet Polski w 2020 roku, nie oddaje całej prawdy o kondycji finansów publicznych w naszym kraju. Dużą część wydatków państwa z minionego roku wzięły na siebie takie instytucje jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju. Warto również nadmienić, że część zeszłorocznych wydatków zostanie rozliczona dopiero w tym roku fiskalnym.

Dane pobrane zostały ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za 2020 rok, opublikowanego na stronie www.gov.pl.

Budżet Polski 2020: Wydatki centralnego budżetu państwa.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie akceptujesz jej politykę prywatności.
Treści zawarte na niniejszej stronie nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Akceptuję Czytaj dalej »